τηλ. 26510 34774 | fax. 26510 37779 | email. pamvoioa@otenet.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διάρκεια: 2 ημέρες | Ημ/νία Εκδρομής: Σάββατο 21 Ιαν, 2017 | Τιμή: €50 κατ'άτομο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ